Środa 27 maja 2015r.  Imieniny: Augustyna, Juliana i Magdaleny
Strona Główna   Mapa serwisu
Strona Główna
Telefon interwencyjny Służby Celnej : 800 060 000
BIP  NBP  Ministerstwo Finansów 
    Akty Prawne
    Komunikaty
    Kontakt
    Linki
    Do pobrania
    Statystyka
Odsłon łącznie :  23756160
Obecna podstrona :  2803


Miejsce wyznaczone w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 126
Ta wiadomść jest ARCHIWALNA !! i była ważna do : 2009-04-15 

Stosownie do treści art. § 2 ust.1, § 9a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. Nr 97, poz. 967 z 2004r. z późn.zm) , w związku z art. 18 ust. 1, art.70 ust.1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz. U. z 2004 r., Nr 68, poz. 622 z późn.zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004r w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U.Nr 251, poz.2511 z 2004r z późn.zm.) :
 
1.      Wyznaczam teren parkingu zlokalizowanego przy ulicy Brzeskiej 126 w Białej Podlaskiej, jako miejsce , w którym będą wykonywane następujące czynności:
a)      nadawanie towarom przeznaczenia celnego tj. objęcie procedurą celną wywozu oraz tranzytu;
b)     przedstawianie towarów organowi celnemu;
c)      przeprowadzanie rewizji zamknięć celnych;
d)     nakładanie zamknięć celnych.
 
2.      Określam następujące warunki wykonywania w/wym czynności w miejscu wyznaczonym:
a)      nakładanie zamknięć celnych na środek przewozowy w miejscu uznanym może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody organu celnego i w obecności funkcjonariusza celnego;
b)     wszelkie zmiany dotyczące sytuacji towarów, w tym podjęcie ich z miejsca wyznaczonego, mogą nastąpić tylko za zgodą i wiedzą organu celnego;
c)      zagwarantowane będą warunki umożliwiające zapewnienie nienaruszalności i tożsamości towaru;
d)     zapewnione jest wyposażenie techniczne i sprzęt niezbędny do wykonywania czynności wymienionych w niniejszej informacji;
e)     zapewnione jest należyte oświetlenie miejsc wyznaczonych, gdzie w/wym czynności będą wykonywane całodobowo;
f)       zachowane są warunki zapewniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności określonych w niniejszej informacji;
g)     osoba dokonująca w miejscu wyznaczonym czynności celnych zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania organu celnego o każdym zdarzeniu mającym wpływ na dalsze wyznaczenie tego miejsca;
h)     miejsce wyznaczone musi być odpowiednio oznaczone tablicą informacyjną oraz oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia w szczególności przy pomocy ogrodzenia, ciągłej linii lub innego trwałego oznaczenia .
 
3.      Określam, iż w w/wym miejscach mogą być obejmowane ww procedurami wyłącznie towary zgodnie z cyt/wyżej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004r ;
4.      Nadaję miejscu wyznaczonemu numer identyfikacyjny PL300000MW0135;
5.      Wyznaczam jako urząd celny sprawujący bezpośredni nadzór nad miejscami wyznaczonymi, określonymi w załączniku do decyzji : Oddział Celny w Białej Podlaskiej ;
6.      Wyznaczenie miejsca następuje na czas nieoznaczony.
 
 
W dniu 2009-02-25 do tut. Izby Celnej wpłynął wniosek Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej o wyznaczenie miejsca, zlokalizowanego na parkingu przy ulicy Brzeskiej 126 w Białej Podlaskiej, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego. Do wniosku zostało dołączone pismo Spółki AGROLEASING z Warszawy z dnia 2009-02-20 , posiadającej tytuł prawny do ww miejsca , w którym Spółka wyraziła zgodę na wyznaczenie miejsca na czas nieoznaczony.
 
Zgodnie z przepisem § 9a ust.1 cyt/wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego […] – wyznaczenie miejsca przez organ celny następuje poprzez podanie pisemnej informacji o wyznaczeniu miejsca do publicznej wiadomości.
 
Wyznaczenie miejsca nie wymaga wydania decyzji administracyjnej .
 
 
 
Podpis na oryginale :
Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej
z upoważnienia
Zastępca Dyrektora
 
Andrzej Trymczuk

Biała Podlaska , 2009-03-02

 

Ostatnia modyfikacja 2009-03-02 15:26:54 przez Wioletta Buczy?o - Szandecka
materiał opracował(a) : Iwona Hura
 
Copyright 2005 Izba Celna Biała Podlaska, terus team
Strone wygenerowano w czasie: 0.2125 sekundy

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

X zamknij